Dotkne se fúze energetických gigantů cen energií v ČR? Ceny poletí vzhůru....

ZÁŘ 19

Expert o prodeji Innogy: Spotřebitelé mají pádný důvod přemýšlet, co se stane,

změnit dodavatele, nebo vyčkat?

 

Rychle si ceny zafixovat.......

12. června 2018

 

V souvislosti s chystaným rozdělením společnosti Innogy mezi giganty E. ON a RWE řada německých

odborníků neskrývá obavy. Povede posílení energetických obrů k růstu cen energií, zpomalí další rozvoj

obnovitelných zdrojů a či dokonce ochromí konkurenceschopnost dalších hráčů na trhu? Na názor jsme

se zeptali Thomase Engelkeho, experta na oblast energetiky a stavebnictví z Federace německých

spotřebitelských organizací.

Když v polovině března 2018 německá energetická firma RWE oznámila podepsání dohody s

 konkurenčním koncernem E.ON a deklarovala, že si plánují rozdělit dceřinou společnost Innogy,

řada odborníku neskrývala překvapení. E.ON má v rámci dohody převzít aktivity Innogy v oblasti

energetických sítí a obchodu s elektřinou a plynem, takže by se rázem stal jednoznačně největším

německým dodavatelem a kontroloval více jak polovinu tamního trhu (přes 50 % ze zhruba 20 tisíc

koncesí – ty jsou v Německu pro města).

RWE by zase velmi významně posílilo v produkci energií z obnovitelných zdrojů.

Proč by nás to mělo zajímat? Protože plánovaná fúze bude mít dopad nejen na německý trh, ale i na trhy

ostatních států, včetně ČR. U nás Innogy v současnosti drží mj. celých 86 % distribuce zemního plynu,

obavy týkající se možného navyšování cen a narušení trhu s energiemi jsou tak vysoce aktuální též pro

české spotřebitele. O vstupu do české Innogy navíc přemýšlí Karel Komárek se svojí KKCG.

Jaká je současná situace optikou německého experta na energetiku? Jak trh reaguje na ohlášení

dohody mezi E.ON a RWE?

Aktuálně je případ projednáván německým antimonopolním úřadem, ten by měl dohlédnout na to,

aby celá transakce byla regulérní a nevedla k narušení konkurenčního prostředí. Fúze by z E.ONu

učinila největšího dodavatele energií na německém trhu a RWE by se stalo předním odborníkem na

obnovitelné energie, důležité je však zhodnotit dopady takovéhoto vývoje na trh a spotřebitele.

Vy sám máte obavy? Jaké jsou podle vás možné negativní dopady na německé,

potažmo české spotřebitele? Nebo transakci vnímáte spíše pozitivně?

Situace je alespoň na německém trhu velmi složitá a je tak nesmírně obtížné anticipovat, jak přesně se

chystaný obchod dotkne nás všech. Vždyť zatím vlastně nevíme ani to, zda a kdy se vůbec uskuteční.

Fakta však hovoří jasně. Na trhu by fúzí stanuli dva nesmírně silní hráči a takoví mohou mít moc nepřímo

diktovat tržní podmínky. To by samozřejmě mohlo znamenat také kontrolu cen a jejich možné zvyšování,

ale i tento aspekt by měl být důsledně prozkoumán v právě probíhajícím šetření antimonopolního úřadu.

Ceny energií na německém trhu jsou v současnosti ve srovnání s dalšími státy velmi vysoké, a tak je třeba

zajistit, aby se dále nezvyšovaly. Zároveň je podle naší spotřebitelské organizace důležité garantovat,

že případné zisky a přínosy z vyšší efektivity budou přenášeny na samotné spotřebitele.

Otázkou zůstává i to, jak přesně by transakce ovlivnila nástup energií z obnovitelných zdrojů…

Ano, to je pravda. Možných scénářů je celá řada, v zásadě se však vývoj může ubírat vlastně jen dvěma směry:

RWE by se jako jeden z předních hráčů v oblasti obnovitelných zdrojů mohlo zasazovat o urychlení jejich nástupu.

Je ale potřeba vnímat i to, že RWE bude stále disponovat ohromnými zdroji v oblasti konvenčních energií,

takže se může stát, že se z operačních a dalších důvodů bude snažit udržet současnou situaci co nejdéle.

Výše zmíněné platí pro německý trh, ale co spotřebitelé v České republice? Mají také důvod k obavám?

Předesílám, že nejsem odborníkem na český trh, je ovšem pravděpodobné, že celá transakce se projeví všude tam,

kde je Innogy aktivní. U vás firma drží přes 80 % plynové distribuční sítě, a tak mají vaši spotřebitelé pádný důvod přemýšlet,

co se stane, až společnost změní majitele.

Jak se podle vás fúze může dotknout menších distributorů energií?

Těžko soudit, i kdyby transakce proběhla, E.ON bude vlastnit zhruba polovinu tržního koláče, ne celý trh. Malí hráči se

budou muset přizpůsobit a je možné, že někteří skončí. Ale ti, kterým se to podaří, budou konkurenceschopnější než

kdy předtím. Je tak hypoteticky možné, že fúze konkurenci na německém trhu prospěje. To jsou však v současnosti

jen spekulace.

Už jste během let v oboru někdy zaznamenal podobnou situaci? Pamatujete si na nějaký konkrétní příklad,

kdy by se na trhu objevili nějací podobně velcí hráči a jak to zamíchalo s kartami?

Po roce 1998, kdy v Německu nastala liberalizace energetiky, a trh se otevřel konkurenci, ceny elektřiny první dva roky klesaly.

Po příchodu nového tisíciletí se na trhu utvořila dominance čtyř velkých korporací. Ty si mezi sebe fakticky rozdělily

vládu nad distribucí energií v Německu a po nějakou dobu setrvávaly u kormidla. Ačkoliv v roce 2005 proběhla druhá

vlna liberalizací trhu, ceny průběžně narůstají a od roku 2000 k dnešku se zdvojnásobily. Je ale třeba podotknout, že ceny

určitým způsobem ale rostly i v pozdějších fázích, kdy se německý trh dále rozvíjel z hlediska konkurenčního prostředí

– dnes na něm působí více než 800 dodavatelů elektřiny a 700 poskytovatelů plynu.

Vzhledem k tomu, že Innogy má v ČR významná aktiva, která po transakci převezme někdo jiný, možná jsou

obavy na místě. I české spotřebitele by tak možná mohl čekat šok z nárůstu cen energií...

Opravdu nemám dostatek informací, abych takové obavy posvětil. Ve hře jsou tisíce faktorů, ani to ale určitě není vyloučené.

Aktualizováno: Innogy v posledních měsících kromě turbulencí okolo plánované fúze nezažívá nejlepší časy. Podle aktuálních

informací společnost během posledního roku přišla o zhruba čtvrt milionu zákazníků a její příjmy v prvním kvartálu poklesly na

zhruba 1,2 miliardy eur. Zatímco příjmy divize obnovitelných zdrojů se vyznačují stabilní křivkou růstu, meziroční pokles byl způsoben

hlavně zaváháním v oblasti distribuce elektřiny.

Němečtí energetičtí obři porcují kořist. Může fúze zdražit elektřinu?

20. dubna 2018

E.ON a RWE si rozdělí společnost Innogy. Posílení velkých energetických firem může mít podle německých

expertů vliv na cenu elektřiny i další rozvoj obnovitelných zdrojů.

V polovině března oznámila německá energetická společnost RWE dvě zásadní zprávy: loňský rok pro ni

skončil s čistým ziskem v přepočtu ve výši 50 miliard korun a současně se dohodla se svým konkurentem,

společností E.ON, ohledně rozdělení dceřiné společnosti Innogy.

E.ON v rámci dohody získá aktivity Innogy v oblasti energetických sítí a obchodu s elektřinou a plynem,

zatímco RWE bude mít pod kontrolou aktivity Innogy i E.ONu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zásobníky plynu.

Ačkoliv je to dobrá zpráva pro investory, rozhodně nejde o pozitivní sdělení pro kohokoliv, kdo je připojený k elektrické síti.

Tato fúze může mít dopad nejen na německý trh, ale i na ostatní země a to včetně českých spotřebitelů.

Dva roky boje za jedinečnost

„Federální antimonopolní úřad musí nyní přesně zkoumat, jaký dopad má fúze na soukromé spotřebitele. Ceny elektřiny

pro spotřebitele by se neměly dále zvyšovat, jsou už příliš vysoké,” uvedl Klaus Müller, ředitel Federace německých

spotřebitelských organizací.

Němečtí experti na energetiku tak varují, že by ceny energie mohly v důsledku tohoto kroku výrazně vzrůst. Abychom

pochopili proč, je potřeba se vrátit dva roky do minulosti, do podzimu roku 2016. V té době společnost RWE založila

vlastní podnik s obnovitelnou energií a sítěmi – tato firma dostala název Innogy, což mělo odrážet vše nové a pozitivní,

tedy inovativnost a energii. Akcie Innogy se sice obchodují na burze, ale RWE drží asi 77procentní většinu.

Rizika tu jsou

Díky obchodu s E.ONem vznikne megakoncern s obrovskou tržní mocí. Tento energetický moloch bude tak velký, že sloučení

firem musí ještě prověřit německý antimonopolní úřad. Nezávislí dodavatelé energií na to tlačí. Logicky předvídají,

že by je nová společnost, která bude vládnout prakticky celé německé energetice, mohla převálcovat. Kritici hovoří o zrození obra

, který je sice neflexibilní, pomalý a neobratný, ale už jen díky svým rozměrům může rozdupat své drobnější, chytřejší a odvážnější konkurenty.

Německá energetická změna, tedy odklon od jádra a přechod na obnovitelné zdroje, se zatím vyznačovala velmi rozmanitým

tržním prostředím, kdy se o zákazníky ucházely desítky různých dodavatelů; pro koncové zákazníky to znamenalo,

že mají bohatý výběr – navíc společnosti si navzájem tolik konkurují a ceny obnovitelné energie stále klesají.

Pokud bude ale na německém trhu tak silný hráč, jako je nový E.ON s pohlcenou Innogy, nevěstí to pro konkurenci,

která tvoří základ tržního prostředí, nic dobrého. Taková megakorporace nebude mít důvod dbát na zájmy menších

společností, naopak se je může snažit zlikvidovat. Obávají se toho i němečtí politici. Například Guntram Pehlke ze

 Sociálnědemokratické strany Německa uvedl pro deník Spiegel, že mu změna přidává vrásky na čele.

Kdo bude lídrem v obnovitelných zdrojích?

I kritici se shodují na tom, že existence velké energetické společnosti zaměřené na čisté zdroje byla důležitá,

pro budoucnost nutná. Tím, že se aktiva Innogy rozpustí do E.ONu a RWE, nastane na českém (i německém,

respektive středoevropském) trhu situace, že specializovaná společnost, která je jasným tahounem obnovitelných zdrojů, zcela zmizí.

Nejvíce znepokojená je německá Federace spotřebitelů energie. „Bojíme se, že to spotřebitelům přinese vyšší ceny,”

uvedl pro německý deník Epochtimes její předseda Aribert Peters. „Akvizice dceřiné společnosti RWE Innogy

společností E.ON by totiž dále posílila tržní sílu společností RWE a E.ON.”

Záchvěv zažije i trh s plynem

Kromě elektřiny můžeme očekávat i menší otřesy na trhu s plynem. Česko by se mohlo vrátit o několik let nazpět,

kdy zde nepůsobily tři, ale pouze jedna distribuční společnost. Fúze umožní, že E.ON bude mít na distribuci

praktický monopol. Odborníci sice předpokládají, že společnost bude ovládat 50 % dodaného objemu plynu a

více než 50 % z celkového počtu odběrných míst plynu. Nicméně z pohledu distribuce v Česku bude mít pouze

jedinou konkurenci - v podobě Pražské plynárenské. Innogy již nyní vlastní 86% podíl na distribuci plynu v

České republice. E.ON pak nezíská jenom řadu nových klientů, ale také informace o domácnostech, které může využít pro svůj byznys.

Dopady na český trh lze zatím jen velmi těžko odhadnout. Poslední zprávy totiž hovoří o možném prodeji

některých aktiv Innogy, včetně jejího podnikání v České republice, zájemce však není znám. Skupina Innogy dodává

v České republice elektřinu, zemní plyn a další služby 1,7 milionům zákazníků a zaměstnává přes 4 000 lidí.

Zdroje: E15 (1,2), EuroEpochTimesZeitSpiegelOrange